NAŠE STORITVE

Storitve opravljamo za družbe, samostojne podjetnike in javne zavode.

Našim strankam s svojim delom pomagamo pri doseganju njihovih poslovnih ciljev. Storitve opravljamo za družbe, samostojne podjetnike in javne zavode.

 • Strokovnost
 • Zanesljivost
 • Ažurnost
 • Marketing & Branding
 • Evidentiranje poslovnih dogodkov v glavno knjigo
 • Kontroliranje prejetih in izdanih listin iz vidika skladnosti z zakonodajo in računovodskimi standardi
 • Vodenje analitične evidence saldakontov,
 • izpisi odprtih postavk,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava IOP
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • izpolnjevanje potrdil o zaposlitvi in višini plače,
 • vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta,
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov,
 • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov
 • izdelava obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti,
 • izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc za potrebe DDV,
 • ostali davčni obračuni po potrebi stranke
 • izdelava bilance stanja
 • izdelava izkaza poslovnega izida
 • izdelava izkaza bilančnega dobička/izgube
 • izdelava ostalih izkazom glede na organizacijsko obliko stranke
 • izdelava pojasnil ter razkritij k računovodskim izkazom
 • izdelava drugih računovodskih izkazov po potrebi stranke
 • izdelava medletnih izkazov
 • poročila Statističnemu uradu Republike Slovenije,
 • poročila Banki Slovenije,
 • poročila Pokojninskemu in invalidskemu zavodu RS,
 • poročila Davčni upravi RS,
 • poročila AJPES-u,
 • druga predpisana poročila državnim inštitucijam.

V primeru, da ima ima stranka svoje knjigovodstvo, nudimo zunanji nadzor in svetovanje pri organizaciji knjigovodsko-računovodskega segmenta družbe.

Cena računovodskih storitev se obračunava mesečno. Dogovorjena cena se spremeni v primeru bistvene spremembe obsega dokumentacije in zaposlenih. Poračunov za nazaj ne delamo. Na ta način je tudi omogočeno načrtovanje in spremljanje stroška računovodskih storitev. Cena davčnega in poslovnega svetovanja se zaračunava po urni postavki.

Vaše ime:
Vaša e-pošta:
Vaš telefon:
Vaše sporočilo:

Obrazec bo poslal vnesene podatke na naš kontaktni naslov. Podatke potrebujemo, da vam lahko odgovorimo. Vaših podatkov za druge namene ne obdelujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam. Če želite naknadni izbris vašega povpraševanja iz naše baze prejetih e-pošt, stopite v stik preko kontaktnih podatkov.